Matakuliah Analisis Numerik

Kumpulan m-file pekan7 ---> 23 Maret 2009

Kumpulan m-file pekan6 ---> 11,16 dan 18 Maret 2009

Kumpulan m-file pekan5 ---> 4 Maret 2009

Kumpulan m-file pekan5 ---> 2 Maret 2009

Kumpulan m-file pekan3 ---> 16,18 dan 23 Feb 2009

Kumpulan m-file pekan2 ---> 12 Feb 2009

Kumpulan m-file pekan2 ---> 9 Feb 2009

Kumpulan m-file pekan1 ---> 6 Feb 2009

Quiz ke-1, Senin 24 Maret 08

Ujian Tengah Semester, Senin 31 Maret 2008

Ujian Akhir Semester, Senin 26 Mei 08